Мова сайту

Порядок надання

Наші контакти

 

 

blogspot

facebook

Адреса:

01021, м.Київ

вул. Мечникова, 16-а
тел.: (044) 254-30-10
факс:(044) 280-17-22

Email:

info@ukragroleasing.com.ua

Сайт:

www.ukragroleasing.com.ua

 

Голосування

Ваші потреби
 
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 25.08.2005 року № 425 „Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету.”

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.08.2005 N 425

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2005 р.
за N 1042/11322


Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету


Відповідно до законів України "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг" ( 1381-15 ), "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" ( 3023-14 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1904 ( 1904-2003-п ) "Про порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу" (із змінами) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Департаменту науково-технічної політики (Кульгавий В.Ф.):

2.1. У встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Подати керівництву Мінагрополітики України пропозиції щодо складу постійно діючої конкурсної комісії з визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

2.3. Довести положення цього наказу до відома підприємств та організацій.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 23.02.2004 N 46 ( z0307-04 ) "Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.03.2004 за N 307/8906.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Мельника С.І.

Міністр О.П.Баранівський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

25.08.2005 N 425


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 вересня 2005 р.

за N 1042/11322


ПОРЯДОК
визначення на конкурсних засадах переліку
сільськогосподарської і переробної техніки,
закупівля якої фінансується за рахунок
коштів державного бюджету


1. Загальні положення

1.1. Сільськогосподарська і переробна техніка, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету, згідно з переліком постачається сільськогосподарським товаровиробникам за результатами проведеного відкритого конкурсного відбору відповідно до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки й обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1904 ( 1904-2003-п ) із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 571 ( 571-2004-п ), від 17 листопада 2004 року N 1532 ( 1532-2004-п ) та від 30 червня 2005 року N 535 ( 535-2005-п ).

1.2. Порядок визначення на конкурсних засадах переліку поширюється на заводи-виготовлювачі або постачальників вітчизняної техніки й обладнання для агропромислового комплексу - юридичні особи всіх форм власності і господарювання, які є резидентами України (далі - постачальники).

2. Порядок організації та проведення конкурсу

2.1. Загальне керівництво та відповідальність за організацію та проведення конкурсу здійснюється постійно діючою конкурсною комісією з визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету (далі - Комісія).

2.2. Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на Веб-сайті Мінагрополітики України.

2.3. Для участі в конкурсі з визначення на конкурсних засадах переліку постачальники у тому числі ті, продукція яких не має альтернативи (відповідна продукція може бути поставлена тільки певним постачальником), подають Комісії:

заявку на участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;

перелік документів згідно з додатком 2.

2.4. Комісія реєструє надходження документів у журналі реєстрації, де вказуються час і дата приймання заявки на участь у конкурсі.

2.5. Документи від учасників конкурсу, подані до Комісії, є конфіденційними і розголошенню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.6. Комісія є постійно діючою і проводить свої засідання в міру надходження заявок на участь в конкурсі, але не рідше одного разу на три місяці.

2.7. Приймання документів для участі в конкурсі припиняється за одну добу до визначеного Комісією часу проведення конкурсу.

2.8. Конкурс проводиться в день та час, визначені Комісією.

2.9. Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо зареєстровано не менше двох постачальників - учасників конкурсу.

3. Процедура визначення переможців конкурсу

3.1. Комісія в установлений головою Комісії строк аналізує подані документи і на основі показників, з урахуванням результатів розгляду, визначає переможців конкурсу.

Показниками, які беруться до уваги членами Комісії при визначенні переможців конкурсу, є:

*
вартість техніки, грн.;
*
продуктивність роботи за годину змінного часу, га/год.;
*
питома витрата пального за годину змінної роботи, кг/га;
*
питома матеріаломісткість, кг/м;
*
технічна досконалість, надійність, якість виготовлення та виконання технологічного процесу.


3.2. Рішення Комісії приймаються на засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

3.3. Рішення Комісії оформляється протоколом, який затверджується головою Комісії. Оригінал протоколу зберігається в управлінні прогнозування та розвитку ринку матеріально-технічних ресурсів Департаменту науково-технічної політики Мінагрополітики України. Завірена копія протоколу надається до Національної акціонерної компанії "Украгролізинг".

3.4. Підсумки проведеного конкурсу Комісією доводяться до відома постачальників, які брали в ньому участь.

Начальник Департаменту

науково-технічної політики В.Ф.Кульгавий

Додаток 1
до пункту 2.3 Порядку
визначення на конкурсних
засадах переліку
сільськогосподарської
і переробної техніки,
закупівля якої фінансується
за рахунок коштів
державного бюджету

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі з визначення на конкурсних
засадах переліку сільськогосподарської
і переробної техніки, закупівля
якої фінансується за рахунок
коштів державного бюджету


Прошу допустити до участі в конкурсі з визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету (вказати назву та марки машин і обладнання).

З вимогами Порядку ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.


Відомості про юридичну особу:

1. Назва:

1.1. Повна __________________________________________________

1.2. Скорочена ______________________________________________

2. Місцезнаходження (повна адреса) __________________________

2.1. Телефон ______________________ Факс ____________________

Телетайп _____________________ E-mail _______________________

3. Форма власності __________________________________________

4. Види діяльності __________________________________________

5. Ідентифікаційний код _____________________________________

6. Банківські реквізити _____________________________________

7. Державна реєстрація

7.1. Повна назва органу реєстрації __________________________

__________________________________________________________________

7.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _________________

8. Орган управління майном __________________________________

Керівник (підпис, прізвище та ініціали) _________________________

Головний бухгалтер (підпис, прізвище та ініціали) _______________


Начальник Департаменту

науково-технічної політики В.Ф.Кульгавий

Додаток 2
до пункту 2.3 Порядку
визначення на конкурсних
засадах переліку
сільськогосподарської
і переробної техніки,
закупівля якої фінансується
за рахунок коштів
державного бюджету

ПЕРЕЛІК
документів, які надаються постійно діючій
конкурсній комісії з визначення на конкурсних
засадах переліку сільськогосподарської
і переробної техніки, закупівля
якої фінансується за рахунок
коштів державного бюджету

1. Протокол державних приймальних випробувань з рішенням про серійне виробництво (окремо щодо кожної машини).

2. Сертифікат відповідності для техніки, яка підлягає обов'язковій сертифікації.

3. Документ, що підтверджує вартість продукції.

4. Акт обстеження виробництва або акт перевірки стану розробки і впровадження системи якості чи атестації виробництва.

5. Технічні умови на кожну марку машини.

Начальник Департаменту

науково-технічної політики В.Ф.Кульгавий

 ________

Календар свят

Календар свят і подій


 
 
 

CC by SA 3.0, 2010-2019 "Украгролізинг"

Про компанію лізинг Законодавча база Питання та відповіді Новини