Мова сайту

Порядок надання

Наші контакти

 

 

blogspot

facebook

Адреса:

01021, м.Київ

вул. Мечникова, 16-а
тел.: (044) 254-30-10
факс:(044) 280-17-22

Email:

info@ukragroleasing.com.ua

Сайт:

www.ukragroleasing.com.ua

 

Голосування

Ваші потреби
 
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 27 липня 2005 року № 347 „Про Порядок визначення на конкурсних засадах виконавців робіт з ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового.”

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


27 липня 2005 року

м. Київ

№347


Про Порядок визначення на конкурсних засадах виконавців робіт з ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингуЗ метою забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансування ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу (далі – ремонт сільськогосподарської техніки), та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року № 535 „Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для операцій фінансового лізингу”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення на конкурсних засадах виконавців робіт з ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу, що додається.

2. Департаменту науково-технічної політики (Кульгавий В.Ф.):

2.1. У встановленому порядку забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Затвердити склад постійно діючої конкурсної комісії з визначення на конкурсних засадах виконавців робіт з ремонту сільськогосподарської техніки.

2.3. Довести положення цього наказу до відома Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації, добровільних формувань, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України та ВАТ НАК "Украгролізинг".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І.


Міністр О.П. Баранівський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

___.___. 2005 №_____


Порядок визначення на конкурсних засадах виконавців робіт з ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу


1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організацію та проведення конкурсу з визначення на конкурсних засадах виконавців ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу.

1.2. Метою проведення конкурсу є забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу.


2. Порядок організації конкурсу

2.1. Для виконання організаційної роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу, Департаментом науково-технічної політики затверджується склад конкурсної комісії (далі - Комісія) з питань визначення на конкурсних засадах виконавців ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу.

2.2. Основними функціями Комісії є:

- установлення вимог до учасників;

- приймання, зберігання, розгляд та оцінка конкурсних пропозицій;

- визначення результатів конкурсу;

- ведення необхідних протоколів щодо здійснення проведення конкурсу;

- розгляд інших питань щодо проведення конкурсу.

2.3. Рішення Комісії приймаються на засіданнях у присутності не менше двох третіх її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови Комісії є ухвальним. Члени Комісії мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань Комісії.

Усі рішення Комісії оформляються у вигляді протоколів, які підписуються всіма членами Комісії, які взяли участь у голосуванні.

2.4. Підсумки проведеного конкурсу доводяться Комісією до відома всіх учасників Конкурсу.

3. Процедура визначення переможців конкурсу

3.1. Строк подання конкурсних пропозицій встановлюється Комісією.

3.2. До складу конкурсних пропозицій входять:

- заявка на участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;

- документи згідно з переліком, наведеним у додатку 2.

3.3. Комісія реєструє надходження документів у журналі реєстрації, де вказуються час і дата приймання заявки на участь у конкурсі.

3.4. Приймання документів для участі в конкурсі припиняється за добу до визначеного Комісією часу проведення конкурсу.

3.5. Конкурс проводиться в день і час, визначені Комісією.

3.6. Критерії, які беруться до уваги членами Комісії при визначенні переможців конкурсу:

- запропонована вартість виконання основних видів ремонтних робіт;

- якість виконання ремонтних робіт;

- наявність та тривалість гарантійних зобов’язань при виконанні ремонтних робіт;

- застосування прогресивних технологій виконання ремонтних робіт, відновлення спрацьованих деталей;

- наявна матеріально-технічна база ремонтних підприємств;

- наявність додаткових послуг (діагностика, транспортування, обкатування відремонтованої техніки тощо);

- наявність умов для дотримання вимог нормативних документів, рекомендацій провідних аграрних науково-дослідних організацій і установ.

3.7. Конкурс уважається таким, що відбувся, якщо зареєстровано не менше двох підприємств - учасників конкурсу.

3.8. З учасниками конкурсу, пропозицію яких було акцептовано, ВАТ НАК “Украгролізинг” укладає договір.

3.9. У разі, якщо учасник конкурсу, пропозицію якого було акцептовано, відмовився від укладення договору відповідно до вимог конкурсної документації, Комісія може запропонувати укласти договір учаснику, який посів наступне місце у проведеній процедурі.

Начальник Департаменту

науково-технічної політики В.Ф. Кульгавий

Додаток 1


до Порядку визначення на конкурсних засадах виконавців робіт з ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі

Просимо допустити до участі в конкурсі з визначення на конкурсній основі виконавців робіт з ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу.

З вимогами Порядку ознайомлені та зобов’язуємося їх виконувати.


Відомості про юридичну особу:

1. Назва

1.1. Повна ________________________________________________________

1.2. Скорочена _____________________________________________________

2. Місцезнаходження _______________________________________________

2.1. Телефон_________ Факс_____________ E-mail______________________

3. Форма власності_________________________________________________

4. Види діяльності__________________________________________________

5. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ__________________________________

6. Банківські реквізити_______________________________________________

7. Державна реєстрація

7.1. Повна назва органу реєстрації _____________________________________

7.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _____________________________


Керівник (підпис, печатка, прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер (підпис, прізвище та ініціали)Начальник Департаменту

науково-технічної політики В.Ф. Кульгавий


Додаток 2

до Порядку визначення на конкурсних засадах виконавців робіт з ремонту сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу

Перелік

документів, що подаються комісії з визначення на конкурсних засадах

виконавців робіт з ремонту сільськогосподарської техніки

1. Довідка про фінансовий стан підприємства на початок поточного кварталу (баланс за формою №1 та звіт про фінансові результати за формою №2).
2.Довідка про спеціалізацію ремонтного підприємства із зазначенням номенклатури та обсягів робіт, виконаних у поточному та попередньому роках, завірена обласним або районним управлінням сільського господарства і продовольства державної адміністрації.
3. Кошторис на виконання основних видів ремонтних робіт (з розшифровкою статей витрат).
4. Довідка про строки гарантії.
5. Довідка про наявність ремонтно-технологічного обладнання.
6. Акт обстеження виробництва або акт перевірки стану розробки і впровадження системи якості чи атестації виробництва.

Примітка.

Акт обстеження виробництва складається за участю обласної філії ВАТ НАК "Украгролізинг".

Начальник Департаменту

науково-технічної політики В.Ф. Кульгавий

 ________

Календар свят

Календар свят і подій


 
 
 

CC by SA 3.0, 2010-2019 "Украгролізинг"

Про компанію лізинг Законодавча база Питання та відповіді Новини