Мова сайту

Порядок надання

Наші контакти

 

 

blogspot

facebook

Адреса:

01021, м.Київ

вул. Мечникова, 16-а
тел.: (044) 254-30-10
факс:(044) 280-17-22

Email:

info@ukragroleasing.com.ua

Сайт:

www.ukragroleasing.com.ua

 

Голосування

Ваші потреби
 
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 червня 2005 року № 535 "Питання використання коштів,передбачених у державному бюджеті для операцій фінансового лізингу"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 30 червня 2005 р. N 535

Київ

Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті

для операцій фінансового лізингу


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1904 ( 1904-2003-п ) "Про порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2679; 2004 р., N 46, ст. 3021) зміни, що додаються.

2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2005 рік ) на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу (додається).

3. Визнати такою, шо втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 99 ( 99-2005-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2005 році коштів державного бюджету на ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 228).


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 червня 2005 р. N 535


ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 10 грудня 2003 р. N 1904 ( 1904-2003-п )1. У пункті 2 постанови слова "Міністерству фінансів і Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції" замінити словами "Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів і Міністерству економіки".

2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:


1) у пункті 1 слово "підприємств" замінити словом "товаровиробників", а слова "її дочірніми підприємствами та філіями від імені Компанії (далі - лізингодавці)" виключити;

2) у пункті 2 слова "на конкурсних засадах" замінити словами "шляхом проведення відкритого конкурсу", а слово "постачальників" - словами "дилерів з продажу (далі - постачальники)";

3) пункт 4 виключити;

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Використання коштів державного бюджету на придбання техніки для передачі її у користування на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу здійснюється на підставі укладених Компанією договорів поставки з постачальниками та договорів фінансового лізингу з лізингоотримувачами шляхом:

спрямування Мінагрополітики Компанії як відповідальному виконавцю бюджетної програми асигнувань на здійснення кредитування з придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу;

перерахування Компанією платіжним дорученням кредитних ресурсів з реєстраційного рахунку на рахунок за балансовим рахунком 3712 "Рахунки інших клієнтів Державного казначейства України", відкритий Компанією у Державному казначействі, для подальшого проведення нею розрахунків з постачальниками за техніку відповідно до умов договорів поставки, якщо інше не передбачено законодавством.

Примірні договори фінансового лізингу та поставки затверджуються Компанією за погодженням з Мінагрополітики";

5) у пункті 6:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Кошти, що надходять як лізингові платежі у частині відшкодування вартості техніки, протягом трьох робочих днів перераховуються на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства";

в абзаці третьому слова "згідно з кошторисом" замінити словами "згідно із затвердженим фінансовим планом";

6) пункти 7 і 8 виключити.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 червня 2005 р. N 535

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
на 2005 рік ( 2285-15 ) на ремонт сільськогосподарської
техніки та обладнання для агропромислового комплексу,
що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів,
визнаних банкрутами, або таких, що
порушили договір лізингу

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів державного бюджету ( 2285-15 ) на ремонт сільськогосподарської техніки і обладнання для агропромислового комплексу (далі - техніка), що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами, або таких, що порушили договір лізингу (далі - ремонт).

2. Мінагрополітики визначає на конкурсних засадах виконавців робіт з ремонту та перераховує НАК "Украгролізинг" (далі - Компанія) кошти державного бюджету, що передбачені на зазначені цілі.

Компанія як одержувач бюджетних коштів на підставі укладених договорів та актів виконання робіт спрямовує ці кошти на оплату робіт з ремонту.

3. Підставами для укладення договору є протокол засідання конкурсної комісії з визначення виконавців робіт з ремонту та акт перевірки технічного стану техніки.

4. Оплата робіт провадиться у два етапи:

попередня оплата здійснюється у розмірі згідно з договором (строк виконання робіт не повинен перевищувати 30 днів);

решта коштів перераховується у строк до 30 днів після підписання акта виконання робіт.

5. Техніка повертається на підставі акта приймання-передачі, в якому зазначається її залишкова вартість.

На техніку складається акт перевірки технічного стану за участю представника інспекції державного технічного нагляду.

У разі коли технічний стан техніки не відповідає звичайному зносу, проводиться експертна оцінка її вартості в установленому законодавством порядку.

Вилучена техніка зараховується на баланс Компанії за залишковою вартістю або вартістю, визначеною експертною оцінкою.

6. Техніка після ремонту передається у лізинг або продається на конкурсних засадах за ціною, що не може бути меншою від залишкової вартості або вартості, визначеної експертною оцінкою на момент її вилучення, з урахуванням вартості ремонту.

 ________

Календар свят

Календар свят і подій


 
 
 

CC by SA 3.0, 2010-2019 "Украгролізинг"

Про компанію лізинг Законодавча база Питання та відповіді Новини