Мова сайту

Порядок надання

Наші контакти

 

 

blogspot

facebook

Адреса:

01021, м.Київ

вул. Мечникова, 16-а
тел.: (044) 254-30-10
факс:(044) 280-17-22

Email:

info@ukragroleasing.com.ua

Сайт:

www.ukragroleasing.com.ua

 

Голосування

Ваші потреби
 
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 15 січня 1998 року № 25 "Про Порядок використання коштів державного лізингового фонду на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки та двигунів до неї"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 15 січня 1998 р. N 25

Київ


( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1352 ( 1352-99-п ) від 26.07.99 )

Про Порядок використання коштів державного лізингового фонду на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки та двигунів до неї

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1767 ( 1767-98-п ) від 12.11.98 N 1941 ( 1941-98-п ) від 10.12.98 N 987 ( 987-99-п ) від 07.06.99 )


З метою упорядкування використання коштів державного лізингового фонду на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки та двигунів до неї Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 987 ( 987-99-п ) від 07.06.99 )

1. Затвердити Порядок використання коштів державного лізингового фонду на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки та двигунів до неї (додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 987 ( 987-99-п ) від 07.06.99 )

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям надавати необхідну допомогу дирекції державного лізингового фонду в організації забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою на умовах лізингу.

3. Взяти до відома, що Міністерство агропромислового комплексу в межах затверджених граничної чисельності та фонду оплати праці працівників центрального апарату створює управління з організації та контролю за лізинговими операціями державного-лізингового фонду на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки та двигунів до неї. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 987 ( 987-99-п ) від 07.06.99 )

4. Просити Національний банк відкрити спеціальні рахунки. Міністерству агропромислового комплексу для державного лізингового фонду та лізингодавцям з числа суб'єктів підприємницької діяльності, визначених дирекцією державного лізингового фонду на конкурсній основі. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1767 ( 1767-98-п ) від 12.11.98 )

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Голубченка А.К.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 22


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 1998 р. N 25


ПОРЯДОК

використання коштів державного лізингового фонду на

придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки

та двигунів до неї


( Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 987 ( 987-99-п ) від 07.06.99 )


1. Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідною технікою за рахунок державного лізингового фонду на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки та двигунів до неї (далі - державний лізинговий фонд) здійснюється на умовах фінансового лізингу на конкурсній основі. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1941 ( 1941-98-п ) від 10.12.98; N 987 ( 987-99-п ) від 07.06.99 )

2. Мінагропром разом з Мінпромполітики щороку затверджують відповідно до замовлень сільськогосподарських товаровиробників баланс потреби у виробництві вітчизняної сільськогосподарської техніки та двигунів до неї (далі - сільськогосподарська техніка) в частині його фінансування за рахунок державного лізингового фонду, порядок та графік проведення конкурсів на визначення найбільш ефективної техніки і склад конкурсної комісії, доводять до 1 грудня поточного року вітчизняним заводам-виготівникам сільськогосподарської техніки обсяги її закупівлі. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1941 ( 1941-98-п ) від 10.12.98; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 987 ( 987-99-п ) від 07.06.99 )

3. Формування державного лізингового фонду здійснюється за рахунок:

* частини коштів, що надходять від повернення бюджетних
* позичок, наданих колишнім Мінсільгосппроду, Держхарчопрому, а також заготівельним та іншим підприємствам і товаровиробникам у 1994 - 1997 роках на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом);
* коштів, отримуваних від приватизації майна державних підприємств, в обсягах, передбачуваних Державною програмою приватизації на ці цілі;
* коштів, що надходять як зворотні лізингові платежі;
* коштів, що надходять від нерезидентів і резидентів України та міжнародних фінансових організацій;
* інших джерел.

Кошти перераховуються на спеціальний рахунок Мінагропрому для державного лізингового фонду.

4. Розпорядником коштів державного лізингового фонду є дирекція цього фонду. Рішення про напрями та структуру використання коштів оформлюються відповідними протоколами і приймаються простою більшістю голосів її членів. Договори з лізингодавцями підписує голова дирекції державного лізингового фонду.

5. Кошти державного лізингового фонду використовуються виключно на закупівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки, в тому числі виготовленої спільними підприємствами - резидентами України.

Використання коштів державного лізингового фонду на придбання сільськогосподарської техніки, виготовленої спільними підприємствами - резидентами України, здійснюється на підставі щорічного затвердження Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників граничних відсотків виробництва на вітчизняних заводах - виготовлювачах комплектуючих деталей для цієї техніки.

6. Дирекція державного лізингового фонду на конкурсній основі визначає лізингодавців з числа суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

7. Використання коштів державного лізингового фонду та надання сільськогосподарської техніки в лізинг здійснюється шляхом:

а) укладення договорів між дирекцією державного лізингового фонду і лізингодавцями про умови виділення та повернення коштів;

б) укладення договорів між лізингодавцями і лізингоотримувачами про умови лізингу сільськогосподарської техніки, її поставки, повернення коштів за надану в лізинг сільськогосподарську техніку та здійснення інших платежів;

в) укладення договорів між лізингодавцями та заводами-виготовлювачами сільськогосподарської техніки про умови купівлі-продажу техніки, її гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Перерахування коштів заводам-виготовлювачам за поставлену сільськогосподарську техніку здійснюється за дозволом дирекції державного лізингового фонду в два етапи, а саме:

1) до 50 відсотків вартості сільськогосподарської техніки сплачується на підставі переданих дирекції лізингового фонду договорів між:

* дирекцією державного лізингового фонду та лізингодавцями;
* лізингодавцями та лізингоотримувачами;
* лізингодавцями та заводами-виготовлювачами сільськогосподарської техніки;

2) решта коштів за сільськогосподарську техніку, поставлену лізингодавцями, сплачується на підставі акта приймання-передачі сільськогосподарської техніки, складеного між лізингодавцями, лізингоотримувачами та заводами-виготовлювачами.

8. Договір лізингу з лізингоотримувачами сільськогосподарської техніки укладається строком до 5 років і повинен обов'язково включати:

вимоги, зазначені у статті 7 Закону України "Про лізинг" ( 723/97-ВР );

порядок організації технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки, наданої в лізинг, у гарантійний та післягарантійний періоди.

9. Плату за сільськогосподарську техніку, надану в лізинг, лізингоотримувачі вносять лізингодавцям у вигляді лізингових платежів. Вона включає суму, якою відшкодовується частина вартості сільськогосподарської техніки, що амортизується, та суму, що сплачується за надані кошти для придбання сільськогосподарської техніки за договором лізингу і обчислюється у розмірі до 50 відсотків облікової ставки Національного банку на момент укладення договору.

Лізингоотримувачі зобов'язані надсилати лізингодавцям копії платіжних доручень про сплату коштів для подальшого їх бухгалтерського обліку.

Постачальницько-збутові витрати лізингодавців, передбачені відповідними договорами, страхові платежі за договорами страхування сільськогосподарської техніки, наданої в лізинг, якщо вона застрахована лізингодавцями, та інші платежі провадяться лізингоотримувачами сільськогосподарської техніки безпосередньо на розрахункові рахунки лізингодавців.

10. Лізингоотримувачі зобов'язані своєчасно сплачувати лізингодавцям передбачені договорами лізингу платежі. У разі прострочення лізингоотримувачами сплати лізингових платежів на суму платежу нараховується пеня відповідно до договірних зобов'язань.

11. Лізингодавці зобов'язані своєчасно сплачувати дирекції лізингового фонду передбачені договорами лізингу кошти. У разі прострочення лізингодавцями сплати коштів на суму платежу нараховується пеня відповідно до договірних зобов'язань.

12. Витрати на утримання сільськогосподарської техніки, наданої в лізинг, пов'язані з її експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом, страхуванням, несуть лізингоотримувачі, якщо інше не передбачено відповідними договорами.

13. Лізингоотримувачі включають одержану в лізинг техніку до свого балансу із зазначенням, що вона одержана у фінансовий лізинг. Техніка, одержана в лізинг до закінчення строку договору лізингу, є власністю лізингодавців.

Амортизаційні відрахування на надану в лізинг техніку обчислюються відповідно до законодавства.

Умови переоцінки вартості сільськогосподарської техніки для розрахунку лізингових платежів здійснюється згідно із законодавством.

14. Оподаткування операцій з надання в лізинг сільськогосподарської техніки здійснюється відповідно до законодавства.

15. Бухгалтерський облік та звітність щодо лізингових операцІй ведуться відповідно до нормативних документів про здійснення бухгалтерського обліку.

16. Спори, які виникають під час дії договорів лізингу, розглядаються відповідно до законодавства.

17. Відповідальність за цільове використання та повернення бюджетних коштів державного лізингового фонду покладається на лізингодавців.

18. Контроль за використанням коштів державного лізингового фонду та їх повернення здійснюється дирекцією державного лізингового фонду.

19. Відповідальність за якість та своєчасну поставку сільськогосподарської техніки за укладеними договорами , а також проведення її ремонту в гарантійний та післягарантійний період експлуатації покладається на лізингодавців та заводи-виготовлювачі.

 

 
 
 

CC by SA 3.0, 2010-2019 "Украгролізинг"

Про компанію лізинг Законодавча база Питання та відповіді Новини